Follow Us

Granice administracyjne i państwowe

Granice administracyjne i państwoweKonsekwencją przeprowadzenia reformy nowego podziału administracyjnego Polski w 1999 roku na 16 województw było wprowadzenie nowych informacji do podręczników. Stara mapa administracyjna Polski z 49 województwami została zastąpiona nową. Zmienił się również druk w podręcznikach, a biura zajmujące się szkoleniami, zaproponowały szereg szkoleń związanych z nauczaniem nowego podziału dla nauczycieli, urzędników gminnych oraz samorządowych.

Wprowadzenie nowej reformy miało na celu zwiększenie oszczędności, poprzez lepszą kontrolę pracy urzędników administracji publicznej. Pozwoliło również na skorzystanie z pomocy dofinansowania unii europejskiej, poprzez wsparcie rozwoju gospodarczego. Nazwy nowych województw nijak się miały do starych nazw. Tylko powiaty zachowały nazwy byłych województw np. Częstochowa to powiat częstochowski województwa śląskiego.

Miasta wojewódzkie

W nowym podziale jest wyznaczone tzw. miasto wojewódzkie, które jest największym miastem województwa. Ma w nim swoją siedzibę wojewoda i marszałek województwa. Wskutek reformy uległa zmianie nie tylko mapa administracyjna Polski, jak również trzeba było wyznaczyć herby dla poszczególnych województw. Administracyjna mapa heraldyczna jest szczególnie godna uwagi i chwilowej zadumy nad symboliką znaków jednoczących wiele miast. Herby posiadają również powiaty, gminy oraz miejscowości, często są eksponowane przy przekroczeniu granicy danego miasta.

Jak przeprowadzana jest reforma administracyjna?

Reforma administracyjna jak każda przeprowadzana w państwie wiąże się z ogromnym nakładem pieniężnym. Na szczęście jest realizowana stosunkowo rzadko i obywatele mają na nią wpływ. Niestety takiego wpływu nie mamy na nieustannie toczące się wojny na świecie i zmiany granic poszczególnych państw. Tutaj mapa polityczna świata powinna być praktycznie aktualizowana co roku. Liczne konflikty zbrojne prowadzone na czarnym lądzie czy też w krajach arabskich powodują niestabilność granic tworzących się państw. Europejskie przekonanie, że żyjemy w czasach pokoju jest nieadekwatne do obecnej ilości konfliktów zbrojnych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz