Follow Us

Likwidacja szkody komunikacyjnej – trzy sposoby, jeden rezultat

Likwidacja szkody komunikacyjnej – trzy sposoby, jeden rezultat

Likwidacja szkód komunikacyjnych zmierza do usunięcia strat, poniesionych w następstwie zdarzenia drogowego. Wypłata odszkodowania nie jest w tym przypadku jedyną metodą, zmierzającą do przywrócenia uszkodzonego pojazdu do sprawności.

W praktyce, należy wyróżnić trzy metody likwidowania szkody komunikacyjnej – kosztorysową, przewidującą określenie kwoty przywrócenia pojazdu do sprawności i jej wypłatę, bezgotówkową, w której samochód jest naprawiany w wyspecjalizowanym warsztacie, a suma równa kosztowi naprawy trafia na konto wykonawcy, oraz fakturową, gdzie kierowca przedstawia ubezpieczycielowi fakturę za wykonaną naprawę.

Metoda kosztorysowa

W tym przypadku, sporządzana jest kalkulacja, czyli dokument zawierający szczegóły szacowanego kosztu naprawy, wraz z informacjami o zakresie i sposobie jej przeprowadzenia, rodzaju części, stawce za roboczogodziny i informacją o czasie trwania naprawy. Na podstawie wyceny szkody, poszkodowany otrzymuje gotówkę, a naprawa samochodu leży w jego zakresie.

Likwidacja szkody komunikacyjnej - trzy sposoby, jeden rezultat

Metoda bezgotówkowa

Likwidacja szkód komunikacyjnych metodą bezgotówkową, z punktu widzenia poszkodowanego, niesie z sobą wiele korzyści. W takim przypadku, poszkodowany oddaje uszkodzony pojazd do zakładu naprawczego i w tym miejscu w zasadzie kończy się jego udział w likwidowaniu szkody komunikacyjnej. Zarówno zakup potrzebnych części, jak i sam proces przywracania samochodu do sprawności, leży w tym przypadku po stronie warsztatu (zazwyczaj takie firmy należą do sieci naprawczej danego ubezpieczyciela). Po zakończeniu naprawy, poszkodowany może odebrać swój pojazd, co oznacza dla niego koniec procesu likwidacyjnego szkody komunikacyjnej. Odszkodowanie jest przekazywane warsztatowi, który wykonał usługę.

Metoda fakturowa

Likwidacja szkód komunikacyjnych metodą fakturową ma dwa oblicza – z jednej strony, poszkodowany musi przyjąć na siebie wszystkie obowiązki związane z procesem (znalezienie serwisu, rozliczenie szkody, zapłata za wykonaną usługę), zaś z drugiej – zyskuje względną pewność, że uszkodzony samochód rzeczywiście zostanie przywrócony do należytego stanu. Po zakończeniu naprawy, należy przedłożyć fakturę, uwzględniającą wszystkie poniesione koszty, do zakładu ubezpieczeń.

Więcej o likwidacji szkód komunikacyjnych znajdziesz na https://www.autoreduta.pl/likwidacja-szkod-komunikacyjnych

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz