Follow Us

Przyrządy pomiarowe wykorzystywane na stacjach meteorologicznych

Przyrządy pomiarowe wykorzystywane na stacjach meteorologicznych

Już w czasach prehistorycznych człowiek obserwował zmiany zachodzące w pogodzie. W XXI wieku również interesują nas prognozy pogody. Informacje o pogodzie są kluczowe dla transportu lotniczego czy rolnictwa. Dokładnym prognozowaniem i obserwacjami pogody zajmuje się meteorologia. Badania atmosfery i obserwacje prowadzone są w stacjach meteorologicznych. W skrócie są to stacje meteo.

Teren do prowadzenia obserwacji

Stacje meteo składają się między innymi z poletka pomiarowego. Na niewielkim (15 m x 15 m) obszarze znajduje się klatka meteorologiczna. Bardzo często jest ona nazywana także klatką Stevensona. Zabezpiecza ona przyrządy pomiarowe. Pod poletko pomiarowe powinien zostać wybrany taki obszar terenu, który jest płaski. Nie mogą się na nim znajdować żadne zabudowania, nie może to być również zalesiony teren. W jego bliskim otoczeniu nie powinny znajdować się wysokie drzewa ani żadne zbiorniki wodne. Klatki meteorologiczne z reguły malowane są na biały kolor.

Przyrządy pomiarowe wykorzystywane na stacjach meteorologicznych

Przyrządy pomiarowe

W klatkach meteo umieszcza się szereg przyrządów pomiarowych. Wszystkie znajdują się na wysokości 2 metrów. Do przyrządów używanych w stacjach meteo należą między innymi:

  • termometry. Minimalny i maksymalny oraz termometry do mierzenia temperatury gruntu;
  • deszczomierz. Przyrząd ten mierzy nie tylko ilość opadów deszczu, ale także śniegu i gradu;
  • higrograf. Pomiar do mierzenia i rejestrowania wilgotności powietrza;
  • wiatromierz – mierzy siłę wiatru;

Na poletkach pomiarowych, które znajdują się przy stacjach meteorologicznych wykorzystywanych jest znacznie więcej urządzeń pomiarowych. Nie wszystkie z nich muszą znajdować się w klatce meteo. Do przyrządów używanych w stacjach meteo poza klatką meteorologiczną należą między innymi: urządzenie do pomiaru widm promieniowania słonecznego, heliograf Campbella-Stokesa, pyranometry Molla-Gorczyńskiego.

Warto dodać, że na rynku dostępne są urządzenia, które umożliwią nam samodzielne prognozowanie pogody. Domowe stacje meteo nie są składają się z tak precyzyjnych przyrządów pomiarowych, jak te używane w profesjonalnych stacjach meteo.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz