Follow Us

Różne rodzaje leasingu a korzyści podatkowe

Różne rodzaje leasingu a korzyści podatkowe

Zastanawiając się nad tym, jaki leasing samochodów wybrać, przedsiębiorca myśli przede wszystkim o korzyściach podatkowych, z jakimi wiąże się konkretne rozwiązanie. I choć zwykło się uważać, że leasing operacyjny jest bardziej opłacalny dla firm niż leasing finansowy, w obu przypadkach można liczyć na spore zyski.

Korzyści podatkowe przy leasingu operacyjnym

Gdy decydujemy się na operacyjny leasing na samochód, możemy liczyć nie tylko na korzyści związane z podatkiem VAT, ale również PIT/CIT. W myśl polskiego prawa leasing operacyjny jest zaliczany do usług, w przypadku których obowiązuje stawka 23%. Podatek nalicza się do każdej opłaty leasingowej, a więc zarówno do czynszu, jak i do raty i może być w całości odliczony przez podmiot, który zdecydował się na takie rozwiązanie. Wyjątek stanowią samochody osobowe, które nie są użytkowane wyłącznie służbowo, ale również prywatnie. W ich przypadku odliczenie VAT wynosi 50%. Pozostałe 50% VAT jest uznawane za koszt uzyskania przychodu. Należy też pamiętać o tym, że od stycznia 2019 roku leasing obrotowy jest objęty tak zwanym limitem kwotowym osiągającym wartość 150 tysięcy PLN. Jeśli mamy do czynienia z podatkiem PIT/CIT powinniśmy mieć na uwadze, że za koszt uzyskania przychodu uznaje się tak czynsz inicjalny, jak i raty w całości.

Różne rodzaje leasingu a korzyści podatkowe

Korzyści podatkowe przy leasingu finansowym

Gdy w grę wchodzi podatek VAT leasing finansowy powinien być traktowany w ten sam sposób, w jaki traktuje się dostawę towarów. Podatek naliczany jest więc z góry od transakcji jako całości w tym samym momencie, w którym wydano przedmiot leasingu. Podlega też odliczeniu. Stawka jest uzależniona od tego, z jakim środkiem trwałym mamy do czynienia, jeśli więc jest to pojazd, zazwyczaj mówimy o podatku w wysokości 23%.  Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego, gdy mamy do czynienia z samochodami użytkowanymi w sposób mieszany, odliczenie wynosi 50%. Druga połowa (nieodliczona) sprawia, że powiększona zostaje podlegająca amortyzacji wartość początkowa samochodu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz