Follow Us

Urządzenia do pomiaru hałasu

Nikt nie ma wątpliwości, że bardzo szkodliwym czynnikiem zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi jest hałas. Hałas, którego wartość przekracza kilkadziesiąt decybeli może prowadzić do utraty słuchu. Stąd konieczność przeprowadzania badań akustycznych. Do badania poziomu hałasu wykorzystywany jest sonometr.

Sonometr to urządzanie, którym można zmierzyć poziom hałasu na przykład w zakładach pracy

Sonometry to urządzenia mniej lub bardziej zaawansowane. Te bardziej zaawansowane wyposażone są między innymi w dwa rodzaje filtrów. Jeden filtrów ma czułość dostosowaną do tej, która charakteryzuje ludzkie ucho. Drugi rodzaj filtrów wykorzystuje się w sonometrach, którymi bada się poziom hałasu emitowany przez pracujące szlifierki, wiertarki albo młoty pneumatyczne. Źródłem hałasu są nie tylko pracujące maszyny i urządzania. Jego źródłem są także środki transportu,w tym samoloty oraz samochody. Dlatego też sonometry służą do badania hałasu nie tylko w miejscach pracy, ale także na terenach, które sąsiadują z lotniskami i drogami publicznymi, na których natężenie ruchu jest bardzo duże. Mierzenie natężenia hałasu przeprowadza się zwłaszcza na tych drogach, które sąsiadują z domami.

Urządzenia do pomiaru hałasu

Jeśli poziom hałasu przekracza wartość bezpieczną dla zdrowia, wznosi się dźwiękoszczelne ekrany

Sonometry to urządzenia, które wykorzystywane są także przez inżynierów i konstruktorów pracujących nad nowymi modelami urządzań i maszyn nie tylko dla przemysłu. Wszystkie urządzenia dopuszczone do użytku w przemyśle, ale także i te przeznaczone do stosowania w warunkach domowych muszą bowiem spełniać normy dotyczące dopuszczalnego poziomu hałasu.

Sonometry mierzą poziom hałasu w decybelach. Dlatego występują również pod nazwą decybelomierzy. Służą do pomiaru natężenia hałasu emitowanego przez pracujące maszyny i urządzania czy środki transportu. Dokonane nimi pomiary są bardzo precyzyjne. Dzięki pomiarom hałasu można podjąć działania, które zmniejszą jego niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz