Follow Us

Walka z rakiem na wczesnym etapie

Wiele istniejących już terapii onkologicznych bazuje przede wszystkim na lekach, które zostały już stworzone jakiś czas temu. Niestety, to często nie wystarcza, zwłaszcza w sytuacji, gdy chcemy jak najwcześniej podejmować leczenie chorób jeszcze parę lat temu całkowicie nieuleczalnych. Dla zyskania nowych metod radzenia sobie z chorobami onkologicznymi potrzeba weryfikacji wiedzy i analizy skuteczności terapii od pierwszych chwil jej zastosowania.

W taki sposób działają wszystkie ośrodki, których celem jest analizowanie skuteczności nowych leków nie w badaniach klinicznych, ale na jeszcze wcześniejszych fazach ich dopracowywania. Firma Roche stworzyła we współpracy z Centrum Onkologii-Instytutem im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział Badania Wczesnych Faz – właśnie po to, aby móc kontrolować leki od pierwszych chwil, kiedy mogą być podane pacjentom (więcej informacji na https://www.naukaratujezycie.pl).

Czym jest OBWF?

Przede wszystkim jest to specjalistyczny oddział, na którym lekarze oraz naukowcy mogą poszerzać swój zakres wiedzy na temat terapii stosowanych w chorobach onkologicznych oraz ich skuteczności. Wykonuje się na nim między innymi badania podczas pierwszych podań pacjentom, analizy biorównoważności stosowanych leków czy badania, w których niezwykle istotne są ścisłe obserwacje farmakodynamiki oraz farmakokinetyki. W ten sposób praca nad nowymi lekami jest znacznie przyspieszona, ale również dokładniejsza.

Walka z rakiem na wczesnym etapie

Dlaczego to ważne?

Praca na takim oddziale jest ważna zarówno dla lekarzy z punktu widzenia ich kariery oraz rozwoju naukowego, jak również docelowo dla pacjentów. Oddział przy każdym z prowadzonych projektów organizuje badania kliniczne, których celem jest ocena skuteczności leków bezpiecznych do podania dla ludzi. W ten sposób w 10 projektach udział wzięło już 125 pacjentów, którzy mieli szansę walki z chorobą onkologiczną w sytuacji, gdy inne terapie mogły okazać się znacznie mniej skuteczne.  Działania w OBWF opierają się zarówno na biotechnologii, jak również szerokim zakresie nowych technologii oraz informatyki.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz