Follow Us

Wybór właściwego funduszu

Wybór właściwego funduszu

W dzisiejszych warunkach rynkowych fundusze bardzo mocno zabiegają o kapitał od zwykłych ludzi, albowiem jest to jeszcze bardzo mocno niewykorzystany obszar, który warto zagospodarować. Najłatwiej trafić do osób prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, a pozostających w wieku powyżej czterdziestego roku życia, gdyż wtedy już wizja emerytury i odpowiedniego zabezpieczenia finansowego staje się realna. Kluczem dla wielu funduszy jest natomiast przekonanie osób młodszych, aby jeszcze przed osiągnięciem trzydziestego roku życia ludzie wybierali fundusze inwestycyjne zdolne do zapewnienia im i ich oszczędnościom odpowiedniego wzrostu w skali roku.

Wybór właściwego funduszuFundusz inwestycyjny dla młodych

Niekiedy młodzi ludzie korzystają z lokat bankowych w okresie pięcioletnim, albo krótszym, które jednak nie dają w ogóle satysfakcjonującego oprocentowania – obecnie rzadko kiedy realnie w skali roku zarobić można na takiej lokacie więcej niż trzy procent. Wyniki osiągane nawet przez przeciętne fundusze na rynku są w tym wypadku przynajmniej dwukrotnie lepsze, a najlepszy fundusz inwestycyjny jest w stanie dość skutecznie zarobić w skali roku nawet powyżej dziesięciu procent i nie ponosząc przy tym zbędnego ryzyka.

Przełamać bariery

Działające na polskim rynku fundusze muszą mieć świadomość, że dla Polaków wciąż ogromną barierą pozostaje strach przed utratą oszczędności, a niedawna recesja na pewno nie przyczyniła się do zmniejszenia tych obaw. Oczywiście patrząc na notowania funduszy każdy klient jest w stanie przekonać się na własne oczy, że nie wszyscy mieli równie duże problemy w okresie kryzysu i były takie podmioty, które swoją opanowaną i konserwatywną polityką, jak chociażby Legg Mason, potrafiły skutecznie bronić kapitał swoich uczestników przed zbyt dużymi stratami. Naturalnie każdy, kto przekazuje swoje oszczędności na IKE czy decyduje się na jeden z celowych planów oszczędnościowych albo programów inwestycyjnych, musi mieć świadomość, potwierdzoną własnoręcznym podpisem na kontrakcie, że rozumie występowanie ryzyka inwestycyjnego. Natomiast łączenie przez fundusze wielu różnych mechanizmów i narzędzi zabezpieczających konkretne instrumenty przed zanotowaniem zbyt dużych strat sprawiają, że nawet jeśli w rozliczeniu kwartalnym firma zanotuje nieznaczne spadki, to w perspektywie całego roku na pewno nie będzie kosztowała swoich uczestników żadnych strat. To szczególnie istotne dla osób, które wybierają takie rozwiązania jak Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, a więc potrzebują pomnażania oszczędności, jednak w perspektywie dwudziestu lub więcej lat.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz