Follow Us

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

IZajęcia pozalekcyjnenwestycja w edukację zawsze jest inwestycją, która wcześniej czy później się przyda i przyniesie efekty. Dziś wybór zajęć wykraczających poza ramy nauczania szkolnego jest ogromny. Balet, kółko plastyczne, muzyczne, matematyczne, modelarskie, taneczne, ekologiczne, basen, tenis, języki obce itp. itd.- zainteresowania i predyspozycje może rozwijać każdy.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów prowadzą także szkoły i są to z reguły języki nowożytne (inne niż nauczane w szkole) lub zajęcia, które nie są ujęte w podstawie nauczania, ale został do ich prowadzenia przypisany nauczyciel oraz napisany program. Udział zadeklarowanych uczniów jest w zajęciach obowiązkowy, zajęcia są oceniane z wpisaniem oceny, oceny wliczane do średniej i wpisywane na świadectwo (nie mają jednak wpływu na promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły).

Dziennik lekcyjny

Oprócz dziennika lekcyjnego, dokumentacji przebiegu zajęć, uczestników i wyników w nauce służy dziennik zajęć dodatkowych (Minister Edukacji Narodowej nie uregulował tej kwestii w sposób jednoznaczny). Wiele szkół do zajęć pozalekcyjnych przyjęło drugie rozwiązanie. Druki takich dzienników są tanie i dostępne także w wersji elektronicznej. Dziennik zajęć pozalekcyjnych pozwala na kompletną dokumentację przebiegu zajęć w obu okresach roku szkolnego, celów ogólnych i operacyjnych, tematyki zajęć, obecności uczniów.

Pomoc dydaktyczna

Jest to duża pomoc dydaktyczna dla nauczycieli prowadzących kółka zainteresowań, indywidualne zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi, kółka wyrównawcze oraz inne zajęcia. Dziennik zajęć dodatkowych stosowany jest także w niektórych przedszkolach (zajęcia logopedyczne, rytmika), także nauczyciele mogą stosować taki dziennik do ewidencji dodatkowych zajęć, odbytych kursów. Edukacja i jej przebieg ma kluczowe znaczenie dla wyborów dalszej ścieżki kariery.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz